TƯ VẤN MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIẾNG HÀN QUỐC

V/v: Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài. 

Tư vấn mở trung tâm Ngoại Ngữ
Tư vấn mở trung tâm Ngoại Ngữ

 I. YÊU CẦU TƯ VẤN

 • Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện trình tự thủ tục nói trên

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 3. Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
 4. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 5. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 6. Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

 1. Tên của trung tâm

Tên của trung tâm phải được sắp xếp theo trật tự sau: Trung tâm giáo dục/đào tạo, Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính và tên riêng.

Lưu ý: Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

 1. Chứng chỉ, bằng cấp

Trung tâm phải đăng ký bằng cấp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thừa nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 1. Học sinh

Học sinh học tại trung tâm có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam

Lưu ý: Số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục.

 1. Vốn điều lệ

Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

Đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định nêu trên.

 1. Cơ sở vật chất, thiết bị
 • Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;
 • Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người;
 • Có văn phòng của Ban Giámđốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

Lưu ý: Hợp đồng thuê địa điểm trung tâm phải có thời hạn ít nhất 05 năm.

 1. Chương trình giáo dục:

Có thể giảng dạy:

 • Chương trình giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Chương trình giáo dục nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.

Lưu ý: Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

 1. Đội ngũ giáo viên
 • Giáo viên phải có bằng cao đẳng hoặc bằng cấp tương đương, bằng cấp này phải phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.
 • Tỉ lệ học sinh trên một giáo viên là 25 học viên/giáo viên.

Cụ thể, Quý Khách hàng thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bước 2: Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bước 3: Tiến hành thủ tục cấp Giấy phép hoạt động;
 • Bước 4: Tiến hành thủ tục thông báo trên trang thông tin điện tử.

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CUNG CẤP

      4.1. Phạm vi công việc

 • Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Soạn thảo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử;
 • Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy phép hoạt động và thông báo trên trang thông tin điện tử;
 • Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
 • Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép hoạt động và Giấy xác nhận thông báo trên trang thông tin điện tử tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      4.2. Thực hiện trình tự thủ tục

 • Bước 1: Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bước 2: Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bước 3: Tiến hành thủ tục cấp Giấy phép hoạt động;
 • Bước 4: Tiến hành thủ tục thông báo trên trang thông tin điện tử.

      4.3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ 100% vốn đầu tư nước ngoài

       a. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

          Soạn thảo hồ sơ

 • Văn bản đề nghị đăng ký dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Thuyết minh năng lực tài chính nhà đầu tư;
 • Đề án tiền khả thi;
 • Bản giải trình đáp ứng điều kiện đầu tư;
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục.

        Giấy tờ/ Tài liệu cần cung cấp

 • Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư;
 • Sao kê tài khoản ngân hàng chứng minh vốn góp nhà đầu tư;
 • Xác nhận kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục có liên quan (Nếu có);
 • Hợp đồng thuê địa diểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc thuê địa điểm (Chứng minh kèm theo chức năng cho thuê địa chỉ của bên cho thuê)

       Thẩm quyền giải quyết

 • Phòng kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

        Thời gian thực hiện

–        20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

*       Lưu ý: Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ lấy ý kiến chấp thuận tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

        b. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

         Soạn thảo hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ Công ty;
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục.

         Giấy tờ/ Tài liệu cần cung cấp

 • Bản sao chứng thực hộ chiếu của chủ sở hữu/ người đại diện theo pháp luật.

         Thẩm quyền giải quyết

 • Phòng đăng ký doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư

         Thời gian thực hiện

 • 05-07 ngày làm việc kê từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

        C. Xin cấp Giấy phép hoạt động

         Soạn thảo hồ sơ

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ,
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;

         Giấy tờ/ Tài liệu cần cung cấp

 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Bảng kê thông tin chi tiết giáo viên trung tâm;
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu của thành viên trung tâm, Giáo viên trung tâm;
 • Bản sao chứng thực bằng cấp/ chứng chỉ Giáo viên trung tâm (Dịch thuật hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước sở tại cho chương trình giảng dạy và giáo trình sử dụng phổ biến tại nước sở tại.

         Thẩm quyền giải quyết

 • Sở Giáo dục và đào tạo

         Thời gian thực hiện

 • 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

        d. Thông báo trên trang thông tin điện tử

         Soạn thảo hồ sơ

 • Văn bản đề nghị đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử;
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục.

         Giấy tờ/ Tài liệu cần cung cấp

         Thẩm quyền giải quyết

 • Sở Giáo dục và đào tạo

         Thời gian thực hiện

 • 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KSIT

Add: Số 36 Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại tư vấn: 0982691116 – 0912876996

0982 691 116
btn-dangkyhocthu
Liên hệ