Dịch vụ kiểm tra và kiểm soát sổ sách Để đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về thuế, chúng tôi trân trọng gửi tới quý doanh nghiệp Dịch vụ kiểm tra hồ sơ kế toán và soát xét báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết của công việc sẽ thực hiện :

– Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;
– Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế VAT;
– Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
– Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
– Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;
– Tư vấn, điều chinh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;
– Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ