Theo quy định của Luật kế toán, khi thành lập các doanh nghiệp phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay kế toán trưởng mới. Người được thuê làm kế toán trưởng phải bắt buộc đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật kế tóan.

Theo quy định của Luật kế toán, khi thành lập các doanh nghiệp phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay kế toán trưởng mới. Người được thuê làm kế toán trưởng phải bắt buộc đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật kế tóan.

Trong trường hợp không bố trí người làm kế toán trưởng, doanh nghiệp phải ký hợp đồng với công ty dịch vụ kế tóan để thuê làm kế toán, thuê làm kế tóan truởng theo quy định của pháp luật.

Quý khách hàng đang cân nhắc lựa chọn một công ty dịch vụ kế tóan được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề kế tóan, hành nghề thủ tục thuế thuế, chứng chỉ kế tóan trưởng và đăng ký hành nghề kế toán, thuế theo quy định của pháp luật, nhân viên thực hiện dịch vụ  kế toán được giám sát chặt chẽ bởi Bộ tài chính, Hội kế tóan và Kiểm toán hành nghề Việt Nam, tổng cục thuế.

Quý khách là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế tóan, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế tóan có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để tư vấn, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, thủ tục kế toán, làm kế toán trưởng và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan.

Quý khách hàng đang lo lắng, không tin tưởng  và không yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận kế toán, kế toán trưởng của chính công ty mình.

Imax Group là một là một trong số ít các công ty đáp ứng được các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế tóan và tư vấn thuế theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, thực hiện việc đăng ký hành nghề nghề kế tóan, thuế theo đúng Quy định của Bộ tài chính và đã được Hội kế tóan và Kiểm tóan hành nghề Việt Nam xác nhận đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ kế tóan, dịch vụ thủ tục thuế, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế tóan trưởng.

Nội dung của công việc làm kế toán trưởng của chúng tôi sẽ bao gồm:

1. Đứng tên ký kế tóan trưởng trên các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp;

2. Phân công công việc, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên kế tóan;

3. Trực tiếp thực hiện công việc kế toán của nhân viên kế toán;

4. Kiểm soát, kiểm tra lại tất cả các hồ sơ, chứng từ kế toán, hạch toán, các báo cáo thuế mà nhân viên kế toán đã thực hiện;

5. Hướng dẫn nhân viên kế toán thực hiện công việc kế toán;

6. Tư vấn các luật thuế, các quy định trong kinh doanh cho lãnh đạo doanh nghiệp;

7. Đại diện doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế;

8. Tư vấn đầu tư, lập dự án, xây dựng phương án kinh doanh;

9.Thực hiện các thủ tục về đăng ký lao động, BHXH, BHYT cho doanh nghiệp.

Với việc lựa chọn “Dịch vụ kế toán trưởng” của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện từ A đến Z cho quý khách, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, hoạt động của bộ phận kế toán luôn đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0982 691 116
btn-dangkyhocthu
Liên hệ