CÁC DỊCH VỤ NỔI BẬT

SẢN PHẨM PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Kế toán thương mại, dịch vụ

Quản lý số liệu liên năm trên phần mềm.Khai báo các tuỳ chọn và quản lý các màn hình nhập liệu: Thu, chi, nhập, xuất …

Kế toán đơn vị chủ đầu tư

Cập nhật các chứng từ: Khai báo mới công cụ dụng cụ, điều chỉnh tăng giảm giá trị công cụ dụng cụ, khai báo giảm công cụ ….

Kế toán Xây dựng

Phần mềm cho phép người sử dụng kết xuất ra file Excel để tích hợp với phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế…

Kế toán ngành Dược phẩm

Cập nhật các chứng từ: Phiếu xuất kho vật tư cho sản xuất hoặc sử dụng, phiếu nhập kho thành phẩm…

Kế toán sản xuất

Cập nhật các chứng từ: Phiếu xuất kho vật tư cho sản xuất hoặc sử dụng, phiếu nhập kho thành phẩm, phiếu xuất điều chuyển…

Kế toán thương mại, dịch vụ

Quản lý số liệu liên năm trên phần mềm. Khai báo các tuỳ chọn và quản lý các màn hình nhập liệu: Thu, chi, nhập, xuất …